ArGeTon® - Fasady dla nowoczesnej architektury

Montaż
Aby stworzyć konstrukcję, aluminiowe szyny nośne są przytwierdzane do elewacji za pomocą specjalnych kołków z zachowaniem niezbędnej dla stabilności konstrukcji odległości.

Szyny nośne i izolacja

Izolacja jest zakładana na wcześniej oczyszczoną powierzchnię ściany. Płyty izolacyjne są przymocowywane do ścian zgodnie z zaleceniami producenta. Zwykle stosowana jest wysokiej jakości wełna mineralna lub płyty wełny skalnej zgodnie z normą DIN 18 165, Część 1. Wybór izolacji powinien być dopasowany do budynku oraz jego indywidualnych architektonicznych uwarunkowań. Grubość materiału powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym izolacji.


Zamontuj pionowe profile nośne

Pionowe aluminiowe profile nośne sa wpuszczone w zaciski i wyrównane w poziomie. Po dopasowaniu profili nośnych, przyczepia się je za pomocą nitów drążonych. Należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie punktów stałych i przesuwnych zgodnie z normą DIN 18 516, Część 1.

Wypionuj dolny zacisk i przymocuj; Wciśnij profil łączeniowy

Dolne zaciski powinny zostać jako pierwsze przymocowane do fabrycznie nawierconych profili nośnych za pomocą aluminiowych nitów lub, w razie konieczności, śrub. Nawiercone profile nośne sprawiają, że zacisk nie znajduje się bezpośrednio na płycie pod nim, lecz w odległości około 2-3 mm. W ten sposób unika się wszelkich deformacji spowodowanych zmianami długości ze względu na zmiany temperatury.


Włóż płytę w dolny zacisk

Po przymocowaniu pionowych profili łączeniowych, pierwszy rząd płyt ArGeTon może zostać zamontowany w dolny zacisk. Profili łączeniowych nie montuje się za pomocą nitów czy śrub. Efekt zaciśnięcia jest wystarczający dla utrzymania stabilności konstrukcji.
Dołącz środkowy zacisk

Następnie montowany jest środkowy zacisk. Jest on przymocowywany do nawierconych fabrycznie profili nośnych w celu umożliwienia dalszego montażu płyt i stworzenia kolejnego ich rzędu.
Proces ten jest następnie powtarzany dla kolejnych rzędów i kończy się poprzez zamontowanie górnego zacisku lub specjalnego górnego zacisku w zależności od uwarunkowań.
Po zakończeniu montażu, elewację należy obficie spłukać wodą.