ArGeTon® - Fasady dla nowoczesnej architektury

Opis projektu
Płyty ArGeTon są przymocowywane do aluminiowej konstrukcji za pomocą specjalnych zacisków.

Profil łączeniowy jest zamieszczony w pionowych łączeniach. Spełnia on trzy funkcje:

  1. Zapewnia ochronę przed deszczem

  2. Zapobiega poprzecznym przesunięciom płyt

  3. Tworzy efekt amortyzacji wstrząsów dzięki stosunkowo miękkiemu mocowaniu płyt oraz zapobiega stukaniu płyt na wietrze.

Aluminiowa konstrukcja typu T charakteryzuje się tym, że otwory niezbędne do przymocowania profilów do ściany nośnej budynku są wiercone fabrycznie z zachowaniem odpowiednich odstępów. Pozostaje jedynie konieczność dopasowania odpowiedniej długości profilu do żądanej wysokości. Ręczne wiercenie nie jest zatem konieczne.Konstrukcja, Izolacja


Izolacja dla aluminiowej konstrukcji jest przymocowana do elewacji przy pomocy kołków przytwierdzonych poziomo z zachowaniem koniecznej dla stabilności konstrukcji odległości.


Izolacja jest zakładana na wcześniej oczyszczoną powierzchnię ściany. Płyty izolacyjne są przymocowywane do ścian zgodnie z zaleceniami producenta. Zwykle stosowana jest wysokiej jakości wełna mineralna lub płyty wełny skalnej zgodnie z normą DIN 18 165, Część 1. Wybór izolacji powinien być dopasowany do budynku oraz jego indywidualnych architektonicznych uwarunkowań. Grubość materiału powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym izolacji.