ArGeTon® - Fasady dla nowoczesnej architektury

Montaż elewacji z terakoty
W przypadku pionowej konstrukcji bazowej, aluminiowe kliny są przyczepiane do ściany budynku przy użyciu specjalnych kołków z zachowaniem koniecznej dla stabilności konstrukcji odległości.

Kliny nośne z izolacją termiczną

W przypadku pionowej konstrukcji bazowej, aluminiowe kliny są przyczepiane do ściany budynku przy użyciu specjalnych kołków z zachowaniem koniecznej dla stabilności konstrukcji odległości. Montaż konstrukcji bazowej jest niezależny od siatki pokrycia elewacji. Następnie, na wcześniej oczyszczoną powierzchnię ściany nakładana jest izolacja termiczna. Płyty izolacyjne są montowane zgodnie ze wskazówkami producenta. Wybór materiału izolacyjnego musi być zgodny z normą DIN 18 165, Część 1, i dostosowany do specyfiki budynku i jego specjalnych wymagań w każdym przypadku.


Zamontuj pionowe profile nośne

Pionowe, zwykle kątowe profile nośne są przymocowane do aluminiowych klinów, które po wyrównaniu są mocowane przy pomocy autoryzowanych elementów łączeniowych takich jak nity drążone lub śruby. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na występowanie punktów stałych i przesuwnych.

Wypionuj dolny zacisk i przymocuj; Wciśnij profil łączeniowy

Specjalne poziome szyny nośne ArGeTon są przymocowywane do pionowych profili nośnych. Te z kolei są przyczepiane przy pomocy nitów drążonych lub śrub. Odstęp pomiędzy poziomymi szynami nośnymi odpowiada wysokości płyt na zaprojektowanej siatce. Montaż płyt odbywa się poprzez zastosowanie specjalnych zacisków.


Włóż płytę w dolny zacisk

Najpierw, dolne zaciski - dwa na każdą płytę ArGeTon - są wciskane w najniżej zamontowaną szynę nośną, w którą następnie można wsunąć pierwszy rząd płyt ArGeTon. Profile łączeniowe nie muszą być mocowane oddzielnie; efekt zaciśnięcia jest wystarczający dla utrzymania stabilności konstrukcji.
Zamontuj środkowy zacisk

Następnie montowany jest środkowy zacisk. Jest on przymocowywany do nawierconych fabrycznie profili nośnych w celu umożliwienia dalszego montażu płyt i stworzenia kolejnego ich rzędu.
Proces ten jest następnie powtarzany dla kolejnych rzędów i kończy się poprzez zamontowanie górnego zacisku lub specjalnego górnego zacisku w zależności od uwarunkowań.
Po zakończeniu montażu, elewację należy obficie spłukać wodą.