ArGeTon® - Fasady dla nowoczesnej architektury

Opis projektu
Przegląd systemu

Koncepcja podstawowaKonstrukcja składa się z pionowych bazowych profili nośnych mocowanych do ściany budynku przy pomocy specjalnych zacisków. Poziome aluminiowe szyny nośne umieszczane są na konstrukcji bazowej. Odległość jest uzależniona od wysokości konstrukcji tworzonej z płyt ArGeTon, które mocuje się na specjalnych wspornikach do poziomych szyn nośnych. Profil łączeniowy jest mocowany na łączeniach pionowych. Chroni on przed deszczem, zapobiega poprzecznym przesunięciom płyt oraz stukaniu płyt na wietrze.
Konstrukcja, izolacja


Izolacja dla aluminiowej konstrukcji jest przymocowana do elewacji przy pomocy kołków przytwierdzonych poziomo z zachowaniem koniecznej dla stabilności konstrukcji odległości.

Izolacja jest zakładana na wcześniej oczyszczoną powierzchnię ściany. Płyty izolacyjne są przymocowywane do ścian zgodnie z zaleceniami producenta. Zwykle stosowana jest wysokiej jakości wełna mineralna lub płyty wełny skalnej zgodnie z normą DIN 18 165, Część 1. Wybór izolacji powinien być dopasowany do budynku oraz jego indywidualnych architektonicznych uwarunkowań. Grubość materiału powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym izolacji.


Pionowe, zwykle kątowe profile nośne są przymocowane do aluminiowych klinów, które po wyrównaniu są mocowane przy pomocy autoryzowanych elementów łączeniowych takich jak nity drążone lub śruby. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na występowanie punktów stałych i przesuwnych. Specjalne poziome szyny nośne ArGeTon są przymocowywane do pionowych profili nośnych. Te z kolei są przyczepiane przy pomocy nitów drążonych lub śrub. Odstęp pomiędzy poziomymi szynami nośnymi odpowiada wysokości płyt na zaprojektowanej siatce. Montaż płyt odbywa się poprzez zastosowanie specjalnych zacisków.