ArGeTon® - Fasady dla nowoczesnej architektury

Pionowy przekrój elewacji
Pionowy przekrój elewacji z zastosowaniem płyt ArGeTon - fasada z konstrukcją poziomą

 1. Płyta ArGeTon
 2. Izolacja
 3. Środkowy zacisk
 4. Zakotwiczenie w murze dla zachowania stabilności konstrukcji
 5. Aluminiowy klin z przesuwnymi punktami w postaci długich dziurek
 6. Separacja termiczna
 7. Nit drążony
 8. Nit drążony
 9. Profil aluminiowy T
Uwagi
 • Przestrzegaj wskazówek dotyczących stabilności konstrukcji biorąc pod uwagę punkty stałe i przesuwne na łączeniu aluminiowych klinów z aluminiowymi profilami typu T.
 • Należy używać tylko testowanych i zatwierdzonych materiałów zgodnie z wymogami dotyczącymi stabilności konstrukcji.